lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

ERC Starting Grant har beviljats till Mikkel Brydegaard och Andreas Ehn.

Läs mer här.

Disputation

Fredagen den 31 januari kommer Wubin Weng att försvara sin avhandling med titeln "Optical Diagnostics for Quantitative Potassium Chemistry in Biomass Thermochemical Conversion Processes". Disputationen kommer att äga rum kl 9:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Mikko Hupa, Åbo, Finland

Fredagen den 14 februari kommer Samuel Jansson att försvara sin avhandling med titeln "Entomological Lidar - Target Characterization and Field Applications". Disputationen kommer att äga rum kl 9:00 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Docent Benjamin P. Thomas, New Jersey Institute of Technology, Newark, New Jersey, USA.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info