lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

ERC Starting Grant har beviljats till Mikkel Brydegaard och Andreas Ehn.

Läs mer här.

Ledig doktorandtjänst i fysik med inriktning på utveckling av avancerade avbildningsmetoder

Arbetet kommer att vara fokuserat på att vidareutveckla en ny sorts kodningsmetod för avancerad fotografering för att bättre utnyttja sensorers fulla kapacitet. Läs mer och ansök här!

Ledig doktorandtjänst i fysik med inriktning mot utveckling och tillämpning av förbrännings- och plasmadiagnostik med ultrakorta laserpulser

Doktorandprojektet kommer att handla om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera olika tillämpningar där plasma används för assistera eller initiera kemiska processer. Läs mer och ansök här!

Ledig doktorandtjänst i fysik med inriktning mot utveckling och tillämpning av laserinducerade livstidsmätningar i förbrännings- och plasmastudier

Doktorandprojektet kommer att handla om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera temperaturer och ämneskoncentrationer på ytor och i gaser. De metoder som kommer att utvecklas här innebär hantering av avancerad teknisk utrustning, såsom tex kraftfulla pulsade lasrar och snabba detektorer. Läs mer och ansök här! 

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info