lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

ERC Starting Grant har beviljats till Mikkel Brydegaard och Andreas Ehn.

Läs mer här.

Disputation

Tisdagen den 17 december kommer Rasmus Lyngbye Pedersen att försvara sin avhandling med titeln "Upconversion Detection for Improved Nonlinear Mid-infrared Spectroscopy in Flames". Disputationen kommer att äga rum kl 9:15 i sal K404 på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Juha Ilmo Toivonen, Tampere University of Technology, Finland

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info