lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Disputation

Fredagen den 14 oktober kommer Zheming Li att försvara sin avhandling med titeln " OH and Soot Optical Diagnostics for Combustion Applications". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Dr. Mark Musculus, Sandia National Laboratories, USA.

 

 

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info