lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

ERC Starting Grant har beviljats till Mikkel Brydegaard och Andreas Ehn.

Läs mer här.

Disputation

Fredagen den 17 april kommer Christoffer Pichler att försvara sin avhandling med titeln "Identification of Principal Chemical Subsets of Biofuel Combustion - Ants Walking in Renewable Fire". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Dr Tamás Turányi, Eötvös Loránd University, Ungern

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info