lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Disputation

Fredagen den 10 juni kommer Anna-Lena Sahlberg att försvara sin avhandling med titeln " Non-Linear Mid-Infrared Laser Techniques for Combustion Diagnostics ". Disputationen kommer att äga rum kl 10:00 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Dr. Dimitrii Kozlov, Optical Spectroscopy Department, A.M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Ryssland.

 

 

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info