lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

Fredagen den 4 maj kommer Zhenkan Wang att försvara sin avhandling med titeln "Development and application of laser diagnostics - from laboratory devices towards practical combustion engines". Disputationen kommer att äga rum kl 9:00 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Terrence R. Meyer, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA

 

 

 

 

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info