lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

Fredagen den 26 januari kommer Arman Subash att försvara sin avhandling med titeln "Laser-Based Investigations of Combustion Phenomena in Burners Related to Gas Turbine". Disputationen kommer att äga rum kl 9:15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Frederic Grisch, Institut des Sciences Appliquees, INSA, Rouen, Frankrike.

Fredagen den 2 februari kommer Jesper Borggren att försvara sin avhandling med titeln "Two-Line Atomic Fluorescence for Thermometry in Reactive Flows". Disputationen kommer att äga rum kl 09:00 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Graham Nathan, University of Adelaide, Australien.

Fredagen den 16 februari kommer Yogeshwar Nath Mishra att försvara sin avhandling med titeln "Droplet size, concentration and temperature mapping in sprays using SLIPI-based techniques". Disputationen kommer att äga rum kl 10:15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Yannis Hardalupas, Imperial College, London, Storbritannien.

Fredagen den 23 februari kommer Kajsa Larsson att försvara sin avhandling med titeln "Development of photofragmentation-based diagnostic techniques". Disputationen kommer att äga rum kl 09:15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Robert W. Pitz, Vanderbilt University, Nashville, USA.

 

 

 

 

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info