lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

Disputation

Fredagen den 28 oktober kommer Jenny Nauclér att försvara sin avhandling med titeln " Combustion of selected alternative liquid fuels at oxy-fuel conditions: experiments and modelling". Disputationen kommer att äga rum kl 09:15 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Terese Løvås, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge.

 

 

Disputation

Fredagen den 18 november kommer Joakim Rosell att försvara sin avhandling med titeln "Optical Diagnostic Techniques Applied in Practical Combustion Devices and Processes". Disputationen kommer att äga rum kl 9:00 i Rydbergsalen på Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Alex M K P Taylor, Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, U.K.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info