lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Applikationer i förbränningsapparater

Direkta mätningar i och simuleringar av förbränningsförloppet inuti till exempel  bilmotorer och gasturbiner utgör en viktig del av vår verksamhet. Detta sker i tätt samarbete med framförallt Energivetenskaper och olika företrädare för industrin, såsom t.ex. Siemens, VOLVO och Scania. På dessa sidor kan du få en inblick i hur dessa studier görs och finna intressanta resultat.