lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Gäster

Xiao Cai
E-mail: xiao.cai@forbrf.lth.se
Room: E414
Supervisor: Zhongshan Li
VT19 - VT20

Yong Qian
E-mail: yong.qian@forbrf.lth.se
Room: E414
Supervisor: Zhongshan Li
HT19-VT20

Xinlu Han
E-mail: xinlu.han@forbrf.lth.se
Room: E319a
Supervisor: Alexander Konnov
HT19-VT20

Jianqing Huang
E-mail: jianqing.huang@forbrf.lth.se
Room: E319a
Supervisor: Zhongshan Li
HT19-HT21

Shishi Li
E-mail: shishi.li@forbrf.lth.se
Room: E428
Supervisor: Alexander Konnov
HT19-VT20

Daniel Schmid
E-mail: daniel.schmid@forbrf.lth.se
Room: E319a
Supervisor: Zhongshan Li
VT20