lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Teknisk och Administrativ personal

Cecilia Bille
Ekonom
E-post: cecilia.bille@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 34 45
Rum: E323

Igor Buzuk
IT-Tekniker
E-post: igor.buzuk@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 76 14
Rum: E214

Robert Collin
Forskningsingenjör
E-post: robert.collin@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 76 25
Rum: E210

Miaoxin Gong
Projektassistent
E-post: miaoxin.gong@forbrf.lth.se
Telefon:
Rum: E324

Meng Li
Projektassistent
E-post: meng.li@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 68 69
Rum: E206

Minna Ramkull
Ekonom
E-post: minna.ramkull@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 14 22
Rum: E322