lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Examensarbeten

Här listas de projekt vi har tillgängliga just nu. Du kan alltid kontakta oss om du är intresserad av att göra exjobb. Vi ska göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål i ett projekt!

Tidigare exjobb

Ledigt examensarbete

Ett examensarbete inom är just nu ledigt inom spektroskopi med fokus på hög känslighet. För mer information, se projektbeskrivningen. Kontaktpersoner: Elias Kristensson, Andreas Ehn.

Lediga examensarbeten

Gruppen inom tillämpad molekylspektroskopi och fjärranalys har just nu två lediga examensarbeten. Är du intresserad kontakta Mikkel Brydegaard eller Joakim Bood.  

Active and passive thermal infrared ornithology

Laser based inelastic sounding of oscillating organisms in aquatic ecology

Ledigt examensarbete

Gruppen inom sotdiagnostik har just nu ett ledigt examensarbete. För mer information, kontakta Per-Erik Bengtsson.

Se projektbeskrivning:
Raman spectroscopy for structural characterization of soot and other carbonaceous materials

Lediga examensarbeten

Följande examensarbeten är lediga i kemi- och kinetikgruppen.

För mer information, se:

projektbeskrivning peak detection
projektbeskrivning partial mechanism

Kontaktpersoner: Christoffer Pichler och Dr. Elna Heimdal Nilsson

Kontaktperson

Per-Erik Bengtsson
Utbildningsansvarig