lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

Torsdagen den 17 juni kommer Joakim Jönsson att försvara sin avhandling med titeln "MultiScattering: Computational Light Transport in Turbid Media". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Matthias Hullin, Institute of Computer Science, University of Bonn, Tyskland.
Följ via Zoom:https://lu-se.zoom.us/j/65845982684?pwd=ditYRzNtV21XVGJoVHVHWGdSM2JDZz09         
Webinar ID: 658 4598 2684         Passcode 2020
Avhandlingen hålls tillgänglig vid Multi­-Scattering: Computational light transport in turbid media - Lunds universitet och i pappersform på avdelningen för Förbränningsfysik.

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst - lu.se

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info - medarbetarwebben.lu.se