lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst - lu.se

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

Disputation

Fredagen den 23 april kommer Xin Liu att försvara sin avhandling med titeln "Experimental studies of turbulent flames at gas turbine relevant burners and operating conditions". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Dr Nabiha Chaumeix, CNRS-ICARE, Orléans, Frankrike. 

Följ via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67293493195?wd=eXJSSlJTbm1uaVB5ZldZZlk3aGJYQT09
Passcode 2020
Avhandlingen hålls tillgänglig vid Publikationer och avhandlingar | Lunds tekniska högskola (lth.se) och i pappersform på avdelningen för Förbränningsfysik.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info - medarbetarwebben.lu.se