lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

 

Tisdagen den 5 april kommer Yupan Bao att försvara sin avhandling med titeln "Development of optical diagnostics of plasma-related phenomena and applications". Disputationen kommer att äga rum kl 9:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Prof. Christophe Laux, Laboratorie EM2C, CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, Frankrike.

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62713753978?pwd=YU5iVm5hMXgrWFp5c3YyTjJ1Q1VRUT09

Webinar ID: 627 1375 3978      Passcode: 545550

Avhandlingen hålls tillgänglig på institutionen.

Information finns även på:
http://www.lth.se/forskning/
http://portal.research.lu.se/portal/sv/
http://www.lth.se/forskning/publikationer/

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst - lu.se

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info - medarbetarwebben.lu.se