lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

Torsdagen den 17 september kommer Sandra Török att försvara sin avhandling med titeln "Optical Investigations and Characterization of Soot of Different Morphology and Maturity". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Dr Gregory Smallwood, National Research Council, Canada.
Följ via Zoom:https://lu-se.zoom.us/j/64774659421?pwd=N0NVbE1POWMzWUxKS3VRZCtDd1Q4dz09        
Webinar ID: 647 7465 9421         Passcode 2021
Avhandlingen hålls tillgänglig vid Optical investigations and characterization of soot of different morphology and maturity - Forskningsoutput - Lunds universitet och i pappersform på avdelningen för Förbränningsfysik.

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst - lu.se

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info - medarbetarwebben.lu.se