lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds tekniska högskola. Vi bedriver forskning och utbildning inom områdena laserdiagnostik i förbränning samt kemiska beräkningar av förbränningsfenomen. Vi är en egen enhet knuten till Fysiska institutionen vid Lunds universitet.

NYHETER

Disputation

Fredagen den 10 december kommer Maria Ruchkina att försvara sin avhandling med titeln "Nonlinear optical techniques for ultrafast laser diagnostics - Development of fs- LIF, CARS, LIGS and backward lasing". Disputationen kommer att äga rum kl 13:15 i sal Rydberg på Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lunds universitet. Fakultetsopponent: Professor Paul Ewart, Oxford University, UK
Följ via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61138635115?pwd=cWxrZlg4MHFpQ2Q5a2QzQm1rdHVOZz09

 

Webinar ID: 611 3863 5115    Passcode 525570
Avhandlingen hålls tillgänglig i 315550 - Maria Ruchkina (lu.se) och i pappersform på Avdelningen för Förbränningsfysik.

Tala är silver, tiga är guld – och sjunga är värst - lu.se

Sången behöver inte tystna, men just nu är det klokast att sjunga med distans. Rådet kommer från aerosolforskare vid LTH, Lunds universitet. De har studerat hur mycket partiklar vi egentligen avger när vi sjunger – och i förlängningen – om vi bidrar till ökad smittspridning av covid-19 genom att sjunga.

I en nödsituation

Ring alltid 112 i en nödsituation (SOS Alarm)

(Från en intern telefon: Glöm inte att slå 0 före nummret)

Ange följande adress:
Fysiska institutionen, Professorsgatan 1, Lund

Universitetets larmnummer: 046-222 07 00

Lunds universitets info - medarbetarwebben.lu.se