lu.se

Diagnostiska metoder

Vi utvecklar en rad olika tekniker för diagnostik i förbränning och även i viss mån kalla flöden. Många av teknikerna är laserbaserade, och kan ge hög tids- och rumsupplösning.

Den höga tidsupplösningen erhålls genom att använda pulsade laserkällor. Mest valiga är pulslängder runt 10 nanosekunder förekommande till exempel för våra många Nd:YAG lasrar. Vi har också lasersystem i pikosekundområdet (modlåst Nd:YAG) och femtosekundområdet (Titansafirlaser).

Den höga rumsupplösningen erhålls genom att skapa mycket tunna laserstrålar (runt 50 µm). För att göra avbildande mätningar formas laserstrålen till ett högt och tunt laserark som belyser ett skikt i mätområdet (se Figur 1) kombinerat med en förstärkt CCD kamera. Här bestäms rumsupplösningen av tjockleken på laserarket samt upplösningen på avbildningssystemet och kameran.

De signaler vi fångar in studeras inte bara i rumslig led utan även spektralt för att detektera vilka ämnen som förekommer i mätområdet.