lu.se

Fenomenologiska studier

Våra mätmetoder och beräkningsmodeller används för att studera olika typer av förbränningsförlopp men även kalla flöden och yttemperaturer m m. På dessa sidor kan du se ett axplock från mer grundläggande studier.