lu.se

Telefon och fax

046 - 222 14 22 (sekr)
046 - 222 00 00 (vxl)

Postadress

Fysiska institutionen
Förbränningsfysik
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

Besöksadress

Professorsgatan 1
223 63 Lund

Faktureringsadress

Lunds universitet
Din ref./Förbränningsfysik
Box 188
221 00 Lund

Leveransadress

Fysiska institutionen
Förbränningsfysik
Lunds universitet
Sölvegatan 14
223 62 Lund