lu.se

Samarbete och centrumbildningar

Förbränning omfattar ett antal olika ämnesområden eller discipliner, till exempel termodynamik, kemi, och strömning. Vidare krävs utveckling av mätmetoder eller diagnostik för att kunna studera fenomenet. Teoretisk kunskapsuppbyggnad krävs för att kunna modellera eller simulera förbränningsprocesser. Slutligen finns det många olika tillämpningar för förbränning, exempelvis motorer, gasturbiner och brandrelaterade problem. För att effektivt söka ny kunskap och lösa förbränningsrelaterade problem samarbetar Förbränningsfysik i hög utsträckning över ämnesgränser med avdelningar och institutioner såväl inom som utanför LTH. Länkar till några av dessa avdelningar och institutioner inom LTH finns nedan. En del av samarbetet sker även inom ramen för olika samarbetsorganisationer, se separat sida, länk finns i menyn till vänster.

Atomfysik - atomic.physics.lu.se (engelska)

Energivetenskaper - energy.lth.se

Brandteknik och riskhantering - brand.lth.se

Aerosolteknologi - eat.lth.se

Ett väl utvecklat samarbete finns också med industri och näringsliv. Exempel på företag som Förbränningsfysik samarbetar med är Volvo, Scania, Siemens och E.ON. Samarbete sker både i form av enskilda projekt men även inom ramen för olika forskningscentra, se separat sida, länk finns i menyn till vänster.