lu.se

Alexander Konnov

Professor
E-post: alexander.konnov@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 97 57
Rum: E426

Alexander på Forskningsportalen - portal.research.lu.se
Alexander är sedan 2009 professor vid avdelningen för Förbränningsfysik. Hans huvudsakliga vetenskapliga bakgrund är experimentella och teoretiska undersökningar av NOx och andra föroreningar från förbränning i industriella förbränningssammanhang. Han arbetar även med utveckling och validering av detaljerade reaktionsmekanismer för modellering av förbränningskemi.

Bakgrund

Alexander tog sin M.Sc. examen i Fysik vid Fysikalisk-Tekniska Institutet i Moskva 1981 och sin doktorsexamen vid Institutet för Kemisk Fysik, USSR Academy of Science 1985. Efter detta har han arbetat i Kazakhstan, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Hans verksamhet täcker grundläggande studier av förbränningsprocesser både för traditionella och nya bränsletyper (biomassa och syngas), studier av laminära flammor samt utveckling av prediktiva modeller för NOx och andra föroreningar från förbränning.