lu.se

Joakim Bood

Professor
E-post: joakim.bood@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 97 90
Fax: 046-222 45 42
Rum: E306

Joakim på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Joakim arbetar sedan 2004 som forskare och lärare vid Förbränningsfysik där han har etablerat ett forskningsprogram baserat på pikosekundspektroskopi och tillämpad molekylspektroskopi.

Bakgrund

Joakim tog en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid LTH 1995. År 2000 erhöll han sin doktorsexamen vid Förbränningsfysik där han arbetat tillsammans med Per-Erik Bengtsson med utveckling och tillämpning av rotations-CARS inom förbränningsområdet.  Mellan 2001 och 2004 var han Postdoktor på Sandia National Laboratories i Californien, USA, där han arbetade tillsammans med Dr. David Osborn och Dr Andy McIlroy med utvecklingen av NICE-OHMS för ultrakänslig spektroskopi på radikaler inom förbränning.