lu.se

Marcus Aldén

Professor
E-post: marcus.alden@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 76 57
Fax: 046-222 45 42
Rum: E425

Marcus på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Marcus är sedan 1991 professor vid Enheten för Förbränningsfysik och har varit enhetschef mellan åren 1991 och 2020. Marcus har sin vetenskapliga bakgrund inom utveckling och tillämpning av laserbaserad förbränningsdiagnostik. 

Bakgrund 

Marcus tog sin civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola 1978 och sin doktorsexamen vid Fysik, LTH, 1983. Marcus har framför allt arbetat med utveckling av lasertekniker för studier av förbränningsprocesser vilket har inkluderat en rad olika tekniker, t.ex. laser-inducerad fluorescens, CARS, polarisation spektroskopi, DFWM, Raman/Rayleigh spridning samt emission från termografiska fosforer.