lu.se

Mattias Richter

Professor
E-post: mattias.richter@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 45 65
Fax: 046-222 45 42
Rum: E334

Mattias på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Mattias arbetar sedan 2002 som forskare och lärare vid avdelningen för Förbränningsfysik. Främst arbetar han med tillämpad optisk diagnostik i motorer och gasturbiner. Flertalet forskningsprojekt är nära kopplade till Svensk och internationell motorindustri. Detta tillsammans med ett nära samarbete med avdelningen för Förbränningsmotorer gör att arbetsfältet ofta sträcker sig utanför de egna laboratorierna. Tekniker baserade på laserinducerad fluorescens för avbildande mätningar av koncentrations- och temperaturfält utgör tillsammans med höghastighetsdiagnostik basen för verksamheten.

Bakgrund

Mattias erhöll sin doktorsexamen vid Förbränningsfysik 2002, där han tillsammans med Professor Marcus Aldén arbetat med utveckling och tillämpning av optiska mätmetoder för applikationer inom området motorutveckling. Sedan dess har han bl.a. ansvarat för avdelningens verksamhet inom Kompetenscentra Förbränningsprocesser där Volvo, General Motors, Scania, Volvo Powertrain, Caterpillar, Nissan, Hino och Toyota ingår som samarbetspartners. Mattias har även representerat Förbränningsfysik i flera större EU-projekt rörande motor och gasturbinutveckling. 2006 erhöll Mattias en Docentur i ämnet.