lu.se

Per-Erik Bengtsson

Professor, avdelningsföreståndare
E-post: per-erik.bengtsson@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 31 09
Fax: 046-222 45 42
Rum: E314

Per-Erik på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Per-Erik är professor på Förbränningsfysik och arbetar både med undervisning och med forskning på utveckling av lasermätmetoder för förbränningsstudier.

Bakgrund

Per-Erik tog en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid LTH 1985, och disputerade vid Förbränningsfysik 1991. Han blev docent 1996, universitetslektor 1998, och är sedan 2002 professor. Forskningen är inriktad mot utveckling och tillämpning av lasermätmetoder för förbränningsprocesser, framförallt för sotpartikelmätning och temperaturmätning. Per-Erik har också ett stort intresse för undervisningsfrågor och tilldelades 2004 utmärkelsen Excellent Teaching Practice vid LTH.