lu.se

Zhongshan Li

Professor
E-post: zhongshan.li@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 98 58
Fax: 046-222 45 42
Rum: E312

Zhongshan Li på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Zhongshan Li blev anställd som forskare vid avdelningen för Förbränningsfysik i november 2000 och är en erfaren forskare inom området laserdiagnostik i förbränning. Mellan 2009 och 2010 var han docent. Mellan 2011 och 2019 var han universitetslektor. Sedan april 2020 är Zhongshan Li professor.

Bakgrund

Zhongshan Li har en kandidatexamen (B.Sc.) i fasta tillståndets fysik 1992 och en magisterexamen (M.Sc.) i infrarödfysik 1995 från Jilin University, Changchun i Kina. Han kom till Lund i januari 1997 och började strax därefter sin forskarutbildning vid avdelningen för Atomfysik vid Lunds Tekniska Högskola. Han tog sin teknologie doktorsexamen i Atom-och molekylfysik i oktober 2000.