lu.se

Andreas Ehn

Biträdande lektor
E-post: andreas.ehn@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 39 28
Fax: 046-222 45 42
Rum: E326

 

Andreas arbetar som biträdande lektor på förbränningsfysik. Forskningen är huvudsakligen uppdelad i två inriktningar. Tillverkning och grundläggande studier av fastoxidbränsleceller (SOFC), samt utveckling av pikosekundsapplikationer för lasermätningar nära ytor samt i tvåfassystem.

Bakgrund

Andreas tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik på LTH 2003. Examensarbetet utfördes på avdelningen för fasta tillståndets fysik och handlade om undersökningar av kvantprickar med optiska samt svepelektronmikroskopiska metoder. Andreas doktorerade åren 2004-2012 på avdelningen.