lu.se

Christian Brackmann

Forskare
E-post: christian.brackmann@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 49 62
Fax: 046-222 45 42
Rum: E427

 

Christian är sedan 2011 anställd som forskare på Förbränningsfysik och ägnar sig i huvudsak åt laserdiagnostik baserad på pikosekund excitation. Mestadels rör arbetet mätmetoden laserinducerad fluorescens men innefattar även icke-linjära tekniker.

Bakgrund

Christian tog civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik 1998 och erhöll en doktorsexamen vid avdelningen för Förbrännningsfysik 2004. Avhandlingen behandlade laserbaserade tekniker för förbränningsdiagnostik med tonvikt på rotations CARS och laserinducerad fluorescens. Det experimentella arbetet inkluderade studier av förbränning i laboratorieflammor, förbränningsmotorer och högtrycksriggen vid förbränningsfysik. Som deltagare i CECOST biobränsleprogram genomförde han även studier av pyrolys av biobränsle.

År 2005 började Christian vid gruppen för molekylär mikroskopi vid Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg). Arbetet var inriktat på mikroskopitekniker baserade på laserinducerade icke-linjära optiska processer. Metoder så som coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS), multi-foton fluorescens samt frekvensdubbliing och frekvenstrippling utvecklades och användes för studier inom biologi och kemi. Exempel på mikroskopiapplikationer är studier av lipiders inlagring i organismer och vävnad, avbildning av karotenoider i livsmedel, samt studier av cellulosa avsedd som ersättnings och support material för olika typer av vävnad.