lu.se

Edouard Berrocal

Universitetslektor
E-post: edouard.berrocal@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 03 54
Fax: 046-222 45 42
Rum: E304

Edouard på Forskningsportalen - portal.research.lu.se

 

Edouard är universitetslektor vid avdelningen för Förbränningsfysik. Hans forskning är inriktad på utveckling och användning av laserbaserade mätmetoder för att karaktärisera sprayer. Parallellt med detta experimentella arbete arbetar han även med modellering av fotontransporten genom komplexa inhomogena spridande material, som till exempel sprayer, med hjälp av Monte Carlo-simulering.

Bakgrund

Edouard tog sin doktorsexamen 2007 från School of Engineering vid Cranfield University (England). Han var handledd av Dr. Meglinski och arbetade med multipelspridning vid optisk diagnostik av optiskt täta sprejer och andra oklara media. Efter disputation arbetade han i 4 år som post doc på Förbränningsfysik tillsammans med Prof. Mark Linne. Han arbetade då med ballistisk avbildning av täta bränslesprayer. Han var forskarassistent 2011-2014, biträdande lektor 2015-2018 och är nu universitetslektor.