lu.se

Elna Heimdal Nilsson

Universitetslektor
E-post: Elna.Heimdal_Nilsson@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 14 03
Fax: 046-222 45 42
Rum: E411

 

Elna arbetar som universitetslektor vid förbränningsfysik samt vid såväl naturvetenskaplig som teknisk fakultet. Huvuduppdraget på utbildningssidan är rollen som koordinator för meteorlogiutbildningen, en kandidatutbildning i fysik. Som forskare arbetar Elna i kemi- och kinetikgruppen vid avdelningen för Förbränningsfysik. Forskningen rör framförallt utveckling av modeller för förbränning av en rad bränslen, både fossila bränslen och biobränslen. 

Bakgrund

2005 tog Elna sin magisterexamen i kemi från Naturvetenskaplig fakultet vid Lunds Universitet. 2009 disputerade Elna vid Copenhagen Center for Atmospheric Research, Köpenhamns Universitet med avhandlingen "Reaction kinetics and isotope effects of atmospheric trace gases". Doktorandprojektets övergripande tema var spektroskopi och kinetik av små kolväten (C1-C2), relevanta för atmosfärskemi. Efter disputationen stannade Elna kvar ett år som postdoc vid samma institution, och arbetade med att utveckla en metod för rening av inomhusluft, innan hon i Mars 2010 påbörjade en postdoc vid avdelningen för Förbränningsfysik. Sedan 2014 är Elna biträdande universitetslektor vid förbränningsfysik och arbetet inriktas under senare år mycket mot utveckling av reducerade förbränningsmekanismer för användning i CFD simuleringar.