lu.se

Johan Zetterberg

Universitetslektor
E-post: johan.zetterberg@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 77 28
Fax: 046-222 45 42
Rum: E328

 

Johan doktorerade vid avdelningen åren 2002-2008 och har jobbat med utveckande av laserspektroskopiska metoder. Johan har sedan 2008 fortsatt inom fältet och utvecklar laserdiagnostiska metoder riktat mot validering av kemiska beräkningsmodeller för förbränning. Parallellt med detta arbete arbetar Johan med studievägledning och undervisning på Naturvetenskaplig fakultet.

Bakgrund

Johan tog en Fil. Mag i fysik vid Lunds universitet innan han under 2002 fick anställning som doktorand i förbränningsfysik med inriktning mot utvecklande av laserspektroskopiska mätmetoder, så som filtrerad Rayleighspridning (FRS) och polarisationsspektroskopi (PS), det senare med fokus på det infraröda området (IRPS). Han erhöll sin doktorsexamen i början av 2008. Under hela doktorandtiden har även intresset för utbildning och utåtriktad verksamhet varit tongivande.