lu.se

Mehdi Stiti

Postdoktor
E-post: mehdi.stiti@forbrf.lth.se
Telefon:
Rum: E422

Mehdi's arbete är relaterat till studier av fenomen kopplat till fasförändringar i flöden med droppar. För att visualisera fenomen som avdunstning och frysning används optiska tekniker som laser inducerad fluorescens. Med dessa tekniker kan flera olika parametrar för droppar bestämmas som exempelvis diameter och temperatur. Mehdi arbetar med Edouard Berrocal för att implementera tekniker för temperaturmätning av tvåfas flöden som exempelvis förbränning av metaller i luft och avdunstning av uppvärmda droppar från atomiserande sprejer. Hans anställning började i januari 2021.

Mehdi försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling 2020 på Lorraine's universitet i Frankrike. Han studerade där modeller och utvecklade optiska diagnosticeringstekniker för att karakterisera så kallade "supercooled droplets" som färdas i ett kallt luftflöde eller som interagerar med ett nedkylt substrat.