lu.se

Sven-Inge Möller

Forskningsadministrativ chef
E-post: sven-inge.moller@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 97 28
Fax: 046-222 45 42
Rum: E325

Publikationer i LUP - lup.lub.lu.se

 

Sven-Inge arbetar som forsknings- koordinator inom det nationella centrat CECOST med säte vid Förbränningsfysik. Han är även engagerad i delar av avdelningens undervisning och tillämpade forskning.

Bakgrund

Sven-Inge tog en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik vid LTH 1991. Han arbetade därefter med teori och simulering inom ett projekt om pulserande förbränning parallellt med undervisning i mekanik. Sven-Inge började vid Förbränningsfysik 1996 där han disputerade på numerisk simulering av instationär förbränning 2002. Han har därefter varit aktiv inom forskning gällande pelletseldade Rijkebrännare. Från 2004 har han successivt tagit en större roll inom de centrumverksamheter som drivs av avdelningen, främst CECOST men även vissa EU-finansierade verksamheter.