lu.se

Cecilia Bille

Ekonom
E-post: cecilia.bille@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 34 45
Rum: E323

Cecilia är ansvarig för förbränningsfysiks ekonomi och arbetar med uppföljning, budget och bokslut. En stor del av arbetstiden går till rapportering och diverse projektadministration eftersom förbränningsfysik är en forskningsintensiv enhet med extern finansiering. Ekonomiadministrationen inom två centrumbildningar, CECOST och Förbränningstekniskt Centrum tillhör
också hennes ansvarsområde.

Bakgrund

Cecilia är förvaltningsekonom och har studerat på Lund universitet. Tidigare har hon arbetat med budget och ekonomi inom Lunds kommun (för fritidsförvaltningen, gatukontoret och drätselkontoret). Den första anställningen inom Lunds universitet var på naturvetenskapliga fakulteten och senare på LTH:s kansli. Från 2002 är Cecilia anställd som ekonom på förbränningsfysik.