lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Minna Ramkull

Ekonom
E-post: minna.ramkull@forbrf.lth.se
Telefon: 046-222 14 22
Rum: E322

 

 

 

Minna arbetar med ekonomi-, personal- och forskningsadministrativ service på avdelningen.

Bakgrund

Minna har tidigare arbetat som forskningssadministratör på avd för Atomfysik vid Fysiska institutionen samt arbetat som marknadsansvarig vid universitetsbolaget Univa vid Lunds universitet.