lu.se

Förbränningsfysik

Lunds Tekniska Högskola

Examensarbeten

Här listas de projekt vi har tillgängliga just nu. Du kan alltid kontakta oss om du är intresserad av att göra exjobb. Vi ska göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål i ett projekt!

För masterarbete inom gruppen för tillämpad molekylspektroskopi och fjärranalys

Kontaktperson

Kontakta Andreas Ehn

Utbildningsansvarig