lu.se

Kurser

Förbränningsfysik ger fyra kurser på LTHs grundutbildningsprogram:

Dessutom är vi engagerade i ett flertal kurser tillsammans med andra avdelningar. Vi ger också ett antal doktorandkurser inom CeCOST (Centre of Combustion Science and Technology). Dessa ges dock inte med bestämda tidsintervall. För mer information se CECOSTs hemsida:

CECOST - lth.se