lu.se

Laserbaserad Diagnostik

Kursen har flyttat till canvas.

Laserbaserad Diagnostik - canvas.education.lu.se (engelska)

Är du intresserad av vad man kan göra med lasrar? Kanske har du nosat på atomfysiken och kvantmekaniken och är intresserad av hur ljus och materia växelverkar? Eller är ditt fokus att lära dig om hur olika tekniker kan användas för att karaktärisera reagerande och icke-reagernde flöden och i längden hjälpa till att forma ett framtida hållbart samhälle? Oavsett om din motivation är akademisk eller ingenjörsdriven är detta en kurs för dig!

Kursen handlar om lasermätmetoders möjligheter att mäta relevanta kemiska och fysikaliska parametrar såsom temperatur, hastighet, och ämneskoncentrationer. Den grundläggande fysik som ligger bakom lasermätmetoderna lyfts fram. Även kvalitén på mätningarna diskuteras i termer av t.ex. noggrannhet och precision. Stor vikt läggs på eget arbete i form av räkneuppgifter, laborationer, och ett miniprojekt.